Nazwa Projektu:

Model kompetencyjny i standardy kwalifikacji pracowników OWES

Klient: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Skontaktuj się

W ramach projektu eksperci EGO opracowali narzędzia do rekrutacji nowych pracowników oraz model kompetencji dla sześciu kluczowych stanowisk w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Opracowano modele kompetencyjne dla stanowisk: koordynatora merytorycznego, animatora, doradcy kluczowego, doradcy biznesowego, doradcy ds. prawa zamówień publicznych, specjalisty ds. reintegracji. Przeprowadzono także szkolenia dla 60 koordynatorów z zakresu posługiwania się modelem i stosowania narzędzi wspierających procesy HR-owe.

Rozpocznij współpracę z nami!