Nazwa Projektu:

Re-design dokumentów konkursowych dla Programu wsparcia innowacji w przedsiębiorstwach

Klient: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Skontaktuj się

Szybka Ścieżka jest programem, który polscy przedsiębiorcy odbierają jako trudny. Aby zrozumieć na czym polega to wsparcie przedsiębiorca musiał się zapoznać z liczącą kilkaset stron dokumentacją, napisaną urzędowym językiem.

Wyzwaniem projektu była zmiana trudnej dokumentacji konkursu w zestaw prostych i intuicyjnych dokumentów pozytywnie odbieranych przez przedsiębiorców.

W ramach re-designu dokumentów przeprowadziliśmy badania jakościowe i ilościowe dokumentacji konkursowej, warsztaty projektowe z pracownikami NCBR. Projekt zakończyliśmy cyklem testów z przedsiębiorcami, który pozwolił udoskonalić dokumentację. Końcowa wersja dokumentacji była łatwiejsza w zrozumieniu, łatwiej można było w niej odszukać informację Rzadziej też popełniano błędy.

W ramach re-desingu zespół współpracował z językoznawcą dre Tomaszem Piekotem oraz zespołem Logios.

Rozpocznij współpracę z nami!