Badamy i projektujemy usługi

Badamy, projektujemy usługi, szkolimy. Pomagamy organizacjom nieszablonowo myśleć o problemach, klientach, rynku i organizacji. Uczymy jak wprowadzać AI do codziennej pracy.

EGO jest interdyscyplinarnym studiem projektowo-badawczym. Łączy strategiczne myślenie z nowatorskimi badaniami, service designem i najnowszymi technologiami. Angażuje się w złożone wyzwania organizacyjne, publiczne i biznesowe oraz pomaga swoim klientom wdrażać zmiany i przygotowywać na nie pracowników.

W jakich obszarach działamy?

Sektor publiczny

Instytucje publiczne odczuwają stałą presję związaną z rosnącymi wymaganiami obywateli, co do jakości usług publicznych. Wyzwanie to jest potęgowane ograniczeniami budżetowymi i porównaniami z sektorem prywatnym. 

Zrozumienie potrzeb i zachowań obywateli jest kluczowym elementem do przekształcenia presji w szansę poprawy usług. Jeśli użytkownicy usług publicznych – mieszkańcy, studenci, pacjenci, przedsiębiorcy, NGO zostaną włączeni w projektowanie i usprawnianie usług, można w ten sposób odkryć ogromny potencjał dla poprawy usług i wspólnego poczucia celu. Takie podejście pomaga też zmniejszyć bariery dla zmian i przyczynia się do skutecznego wdrażania polityk publicznych.

EGO wspiera organizacje publiczne poprzez wprowadzenie kolektywnego podejścia do projektowanie usług publicznych i realizację pilotaży pozwalających ocenić nowatorskie rozwiązania przy ograniczonym ryzyku.

Wprowadzanie AI do sektora publicznego

Sztuczna Inteligencja zmienia wszystkie organizacje – te prywatne, jak i państwowe. Wszystkie urzędy będą mogły pracować lepiej i wydajniej, dzięki wsparciu AI, które wesprze urzędników w rutynowych zadaniach. By jednak to było możliwe, pracownik sektora publicznego musi najpierw poznać narzędzia, sposoby jego obsługi a także zagrożenia i wyzwania związane z AI.

Zespół EGO szkoli pracowników w zakresie etycznego i prawidłowego wykorzystywania AI, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wspieramy organizacje w tworzeniu wewnętrznych polityk dotyczących AI, a także w transformacji procesów przez wprowadzanie strategii wspieranych przez sztuczną inteligencję. Prowadzimy również badania i analizy w tym obszarze.

Oferujemy wsparcie w tworzeniu własnych produktów AI, korzystając zarówno z rozwiązań open source, jak i zaawansowanych technologii OpenAI. Specjalizujemy się w transformacji nieustrukturyzowanych danych tekstowych w zorganizowane bazy wektorowe, które są kluczowe dla rozwoju systemów sztucznej inteligencji.

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

W opiece zdrowotnej i pomocy społecznej sam postęp nie jest w stanie sprostać obecnym wyzwaniom. We wszystkich krajach europejskich społeczeństwo starzeje się, co powoduje zwiększone zapotrzebowanie na usługi medyczne i opiekuńcze. 

Dzięki lepszemu zrozumieniu potrzeb, motywacji pacjentów oraz klientów pomocy społecznej EGO pomaga wypracować usługi, które poprawiają jakość świadczonych usług. W naszych działaniach wychodzimy poza ramy działania placówek medycznych i pomocy społecznej, znajdujemy sposoby wspierania klientów, w dokonywaniu lepszych wyborów dotyczących zdrowia i podnoszących jakość życia.

Zespół EGO posiada doświadczenie w badaniu i projektowaniu usług społecznych oraz podnoszeniu jakości obsługi pacjentów.

Opinie naszych klientów

Zapoznaj się z recenzjami od naszych Klientów

Rozpocznij współpracę z nami!