Badamy i projektujemy usługi

Inicjujemy zmiany. Pokazujemy, jak można nieszablonowo myśleć o problemach, klientach, rynku i organizacji

EGO jest interdyscyplinarnym studiem projektowo-badawczym. Łączy strategiczne myślenie z nowatorskimi badaniami i podejściem service design. Angażuje się w złożone wyzwania organizacyjne, publiczne i biznesowe.

W jakich obszarach działamy?

Sektor publiczny

Instytucje publiczne odczuwają stałą presję związaną z rosnącymi wymaganiami obywateli, co do jakości usług publicznych. Wyzwanie to jest potęgowane ograniczeniami budżetowymi i porównaniami z sektorem prywatnym. 

Zrozumienie potrzeb i zachowań obywateli jest kluczowym elementem do przekształcenia presji w szansę poprawy usług. Jeśli użytkownicy usług publicznych – mieszkańcy, studenci, pacjenci, przedsiębiorcy, NGO zostaną włączeni w projektowanie i usprawnianie usług, można w ten sposób odkryć ogromny potencjał dla poprawy usług i wspólnego poczucia celu. Takie podejście pomaga też zmniejszyć bariery dla zmian i przyczynia się do skutecznego wdrażania polityk publicznych.

EGO wspiera organizacje publiczne poprzez wprowadzenie kolektywnego podejścia do projektowanie usług publicznych i realizację pilotaży pozwalających ocenić nowatorskie rozwiązania przy ograniczonym ryzyku.

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

W opiece zdrowotnej i pomocy społecznej sam postęp nie jest w stanie sprostać obecnym wyzwaniom. We wszystkich krajach europejskich społeczeństwo starzeje się, co powoduje zwiększone zapotrzebowanie na usługi medyczne i opiekuńcze. 

Dzięki lepszemu zrozumieniu potrzeb, motywacji pacjentów oraz klientów pomocy społecznej EGO pomaga wypracować usługi, które poprawiają jakość świadczonych usług. W naszych działaniach wychodzimy poza ramy działania placówek medycznych i pomocy społecznej, znajdujemy sposoby wspierania klientów, w dokonywaniu lepszych wyborów dotyczących zdrowia i podnoszących jakość życia.

Zespół EGO posiada doświadczenie w badaniu i projektowaniu usług społecznych oraz podnoszeniu jakości obsługi pacjentów.

Sektor detaliczny

W dzisiejszych czasach sektor detaliczny stoi nie tylko przed wyzwaniem związanym z trendami dotyczącymi klientów i stylu życia, ale także z gruntowną zmianą w sposobie poszukiwania, kupowania i korzystania z produktów i usług. Dynamicznie rozwijające się technologie stanowią wyzwanie dla tradycyjnych i nowoczesnych detalistów. W takich okolicznościach kluczowa jest umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków handlu.

Dzięki technologii firmy skuteczniej zarządzają kanałami online i fizycznymi, szybciej dowiadują się o potrzebach klientów, dzięki czemu lepiej kontrolują ich doświadczenia.

Zespół EGO wspiera firmy w badaniach potrzeb i doświadczeń klientów B2B, rozwoju platform e-commerce oraz tworzeniu nowatorskich rozwiązań cyfrowych.

Opinie naszych klientów

Zapoznaj się z recenzjami od naszych Klientów

Rozpocznij współpracę z nami!