Nazwa Projektu:

Etyczne standardy wykorzystania AI w urzędzie m.st. Warszawa

Skontaktuj się

Jesteśmy w trakcie realizacji niezwykle innowacyjnego projektu, czyli tworzenia etycznych standardów wykorzystania AI w urzędzie m.st. Warszawa przez urzędników i urzędniczki. Jest to jeden z pierwszych tego typu projektów w Polsce.

Do inicjatywy zostaliśmy zaproszeni przez Uniwersytet SWPS, który jest liderem projektu i połączył w nim ekspertów i ekspertki różnych dziedzin (m.in. polityk społecznych, wykorzystania AI w organizacji, prawa czy konsultacji społecznych).

Przed nami parę miesięcy intensywnej pracy, w ramach których zrealizujemy:

  • Przegląd istniejących rozwiązań
  • Warsztaty brainstormingowe
  • Opracowanie prototypu standardów
  • Konsultacje z ekspertami/kami i mieszkańcami/nkami
  • Opracowanie finalnych wersji standardów i rekomendacji

Projekt będzie trwał do końca listopada 2024 roku, wtedy podzielimy się na naszej stronie rezultatami projektu:)

Rozpocznij współpracę z nami!