Nazwa Projektu:

Gov-tech Inno_Lab – nowe technologie w samorządach

Skontaktuj się

Na zlecenie Polskiej Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zespół EGO animował proces tworzenia pilotażowego programu wsparcia samorządów w akceleracji startupów poprzez rozwój technologii, odpowiadających na potrzeby instytucji sektora publicznego (gov-tech).

W ramach prac projektowych przeprowadzono 16 warsztat i spotkań roboczych z pracownikami PARP, akceleratorów, startupów oraz organizacji publicznych. Projekt opierał się na metodologii service design.

Link do programu: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/govtech-inno-lab

Rozpocznij współpracę z nami!