Nazwa Projektu:

Projektowanie Strategii Innowacji dla Mazowsza

Skontaktuj się

Pracę nad strategią na rzecz rozwoju innowacji Mazowsza oparliśmy na podejściu service design. Metodyka projektowa umożliwiała zespołowi sprawne wypracowanie kluczowych elementów Strategii począwszy od barier, trendów i potencjałów, poprzez cele, założenia strategiczne, aż po sformułowanie działań i założeń systemu wdrażani i komunikacji.

Tworząc RIS opieraliśmy się na trzech źródłach wiedzy:

  • wyniki badań na temat sytuacji społeczno-gospodarczej regionu; 
  • wynikach monitoringu realizacji RIS; 
  • oraz zbiorowej mądrości interesariuszy zaangażowanych w budowę innowacyjności Mazowsza.

Strategię można znaleźć pod linkiem: … 

Rozpocznij współpracę z nami!