Nazwa Projektu:

Wypracowanie koncepcji akceleratora startupów Electro ScaleUp

Skontaktuj się

Zespół EGO odpowiadał za przygotowanie i facylitację serii warsztatów, których celem było opracowanie pilotażowego instrumentu wsparcia elektromobilności. Efektem procesu projektowego był konkurs na program akceleracyjnych dla dynamicznie rozwijających się startupów w branży elektromobilności i pomoc w zdobyciu pierwszego/przełomowego zlecenia.

Program akceleracyjny był prowadzony przez operatora programu techBrainers. Oprócz akceleracji i networkingu startupów z dużymi korporacjami jak ORLEAN, TAURON, Siemens, dodatkowym zdaniem programu była integracja kluczowych graczy branży e-mobilności w Polsce oraz stworzenie przestrzeni do wspólnych projektów w ramach branżowego HUBu innowacji.

Link do programu: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/elektro-scaleup

Rozpocznij współpracę z nami!