Nazwa Projektu:

Wypracowanie instrumentów wsparcia innowacji w Programie FENG 2021-2007

Skontaktuj się

Zespół EGO, LBE i DTI przygotował zestaw przeszło 20 rekomendacji programów, inicjatyw i usług wspierających innowacyjność przedsiębiorców, jak i instytucji rozwijających ekosystem innowacji w Polsce. Projektowane rekomendacje zostały wypracowane przez grupy eksperckie złożone z przedsiębiorców, ekspertów branżowych oraz przedstawicieli administracji z wykorzystaniem metodologii service design.

W kolejnym etapie powstały pierwsze prototypy rekomendacji, które zaprezentowano przedstawicielom biznesu, działów  B+R oraz przedstawicielom administracji. Podczas konsultacji pracowano z przedsiębiorcami i urzędnikami nad ulepszeniem i doprecyzowaniem rozwiązań.

Po wybraniu najlepszych instrumentów zaproponowano wstępną koncepcję logiki wsparcia całego programu odpowiednio wkomponowując w nią wypracowane instrumenty wsparcia.

Link do programu: https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-gospodarki/konsultacje-spoleczne-feng/

Rozpocznij współpracę z nami!