Nazwa Projektu:

Akademia Rozwoju PFR

Skontaktuj się

W 2022 roku mieliśmy przyjemność być partnerem programu Akademia Rozwoju PFR.

Program powstał dla kobiet, mieszkających w mniejszych miastach i na terenach wiejskich, które mimo trudniejszej sytuacji społecznej i zawodowej, chcą zdobywać nowe kompetencje i rozwijać się, niezależnie od wieku. Zamierzeniem programu było, aby uczestniczki, dzięki zdobyciu praktycznych umiejętności i większej pewności siebie do wyznaczania sobie celów i planowania odważnych projektów rozwijały się zawodowo i poprawiały swoją sytuację ekonomiczną i społeczną.

W programie dostarczaliśmy uczestniczkom praktycznej wiedzy dotyczącej projektowania zorientowanego na użytkownika.

Podczas naszych warsztatów Twórz. Działaj. Zmieniaj. Design Thinking w praktyce uczestniczki poznawały podejście design thinking i uczyły się stosować je w praktyce. Oprócz konkretnych narzędzi projektowania zorientowanego na użytkownika chcieliśmy dostarczyć uczestniczkom warsztatów okazji do rozwijania swojej kreatywności i odwagi w działaniu, dostrzegania szans i umiejętności ich wykorzystywania.

Czy to się udało? Tak warsztaty w 3 słowach podsumowywały uczestniczki:

„Bardzo dużo się dowiedziałam, mogę właściwie podejść do wymarzonego projektu”

„Podobała mi się praca w grupach z osobami z podobnym doświadczeniem życiowym, kobietami, które rozumieją potrzeby”

„Podobało mi się odpowiednie tempo, przyjazna i kreatywna atmosfera”

Program był realizowany dzięki wsparciu Google. Partnerami Programu są Centralny Dom Technologii CDT, Evaluation for Government Organizations, Sieć Przedsiębiorczych Kobiet, Her impact, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, Fundacja Mamo Pracuj, PFR Innowacje, Women in AI Poland. Partnerem medialnym Programu jest Polska Press Grupa.

Rozpocznij współpracę z nami!