Nazwa Projektu:

Nowatorski projekt Szkoły Rzemiosł: połączenie tradycji z umiejętnościami biznesowymi

Skontaktuj się

Marzysz o połączeniu pasji do rzemiosła z umiejętnościami biznesowymi, które pomogą Ci stworzyć dochodowy, unikatowy biznes? Projekt Szkoły Rzemiosł może być idealnym rozwiązaniem! Działając na zlecenie Zamku Cieszyn w oparciu o starannie przeprowadzone badania i analizy, nasz zespół projektowy, składający się z przedstawicielek różnych dziedzin, stworzył koncepcję szkoły, która przekształci rzemiosło w wartościowe, lokalne przedsiębiorstwa.

Cele Szkoły Rzemiosł

Wychodząc naprzeciw współczesnym trendom, takim jak lokalność, DIY, zero waste czy human brands, Szkoła Rzemiosł ma na celu:

  1. wykształcenie kilkudziesieciu osób w umiejętnościach rzemieślniczych i biznesowych
  2. przekazanie uczestnikom kompetencji biznesowych, które pozwolą na stworzenie realnych i opłacalnych przedsiębiorstw z poszanowaniem tradycji rzemieślniczych
  3. zwiększenie popularności rzemiosła, jednocześnie dbając o jakość i profesjonalizm edukacji.
  4. przywrócenie modelu edukacyjnego mistrz-uczeń oraz rzetelne nauczanie technik rzemieślniczych.
  5. stworzenie społeczności twórców i mistrzów, którzy chętnie przekazują swoją wiedzę, wpływając na lokalne ożywienie rzemiosła.
  6. uczyć przez zanurzenie w rzemiośle – praktyczna nauka w warsztatach lokalnych rzemieślników.

Zaangażowanie lokalnej społeczności

Projekt Szkoły Rzemiosł stawia na zaangażowanie lokalnej społeczności rzemieślników, ekspertów i entuzjastów. Wspólnie organizujemy warsztaty, spotkania i praktyki, aby każdy uczestnik mógł zdobyć praktyczne doświadczenie i nawiązać kontakty w branży.

Szkoła Rzemiosł zanotowała pierwsze sukcesy już na początku wdrożenia! W krótkim czasie zgłosiło się aż 250 osób chętnych do uczestnictwa, co pokazuje ogromne zainteresowanie rzemiosłem i pragnienie zdobycia niezbędnych umiejętności biznesowych wśród szerokiej grupy pasjonatów. To dopiero początek naszej drogi w odkrywaniu i rozwijaniu lokalnych talentów oraz kreowaniu wartościowych przedsiębiorstw opartych na tradycji rzemieślniczej.

Tutaj więcej o projekcie: https://www.zamekcieszyn.pl/pl/artykul/otwieramy-szkole-rzemiosl-cieszyn–1326

Rozpocznij współpracę z nami!