aLiving Lab w Warszawie wypracowanie i test nowej formuły pracy - Evaluation
Nazwa Projektu:

Living Lab w Warszawie wypracowanie i test nowej formuły pracy

Skontaktuj się

Zespół EGO wsparł Biuro Rozwóju Gospodarczego m.st. Warszawy w wypracowanii i testowanie metodyki współpracy Urzędu m.st. Warszawy z przedsiębiorcami, instytucjami naukowymi i NGO służącego tworzeniu nowatorskich rozwiązań adresujących wyzwania i szanse miasta i jego mieszkańców.

Instrument proponowany w tym projekcie będzie miał formułę LivingLabu. Zespół EGO tworząc koncepcję Living Lab opierał się na doświadczeniach międzynarodowych wiodących policy labów ze świata, jak i na stosowanych w Polsce metodach i technikach projektowania usług publicznych.

Efektem projekty była wypracowana koncepcja Living Lab, poradnik projektowania usług, przeprowadzony proces projektowych, mapa kompetencji urzędu w korzystaniu z metod projektowych oraz benchmarking 10 labów z Polski i ze świata.

Poradnik projektowania w nowej formule Living Lab znajduje się pod tym linkiem.

Rozpocznij współpracę z nami!