Nazwa Projektu:

Budowa modelu współpracy między startupami, a organizacjami miejskiego ekosystemu Warszawy

Skontaktuj się

Celem projektu jest wypracowanie modelu współpracy biur, jednostek Urzędu oraz spółek miejskich m.st. Warszawy ze startup’ami, twórcami i innowatorami, który będzie służył tworzeniu innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na wyzwania i szanse miasta i jego mieszkańców. 

W ramach projektu przedstawiciele samorządu i startupy wspólnie wypracują rozwiązania, które usprawnią współpracę nad innowacjami na linii przedsiębiorcy oraz jednostki miejskie. Produktem finalnym projektu będzie wystandaryzowany model współpracy oraz know-how w ekosystemie samorządu z zakresu zwinnych metodyk pracy z innowatorami.

Nasza koncepcja łączy podejście metody design thinking, service design z behawioralnym projektowaniem rozwiązań publicznych i jest zbudowana w oparciu o najlepsze międzynarodowe praktyki. Cały proces realizacji projektu opiera się na wytycznych poradnika wypracowanych dla „Living Lab – miejskie innowacje”. 

Rozpocznij współpracę z nami!