Nazwa Projektu:

Przegląd dobrych praktyk Smart City w krajach V4

Skontaktuj się

Badanie miało charakter międzynarodowy w jego realizację zaangażowanych było 10 ekspertów ds. smart city i nowoczesnych technologii z Polski, Węgier, Czech i Słowacki.

Celem głównym badania była identyfikacja dobrych praktyk z zakresu realizacji koncepcji Smart City, możliwych do realizacji w krajach Grupy Wyszehradzkiej w ramach polityki spójności w latach 2021-2027.

W ramach badania przeprowadziliśmy:

  • diagnozę stanu realizacji koncepcji Smart City w krajach V4
  • znaleźliśmy i opisaliśmy 56 dobrych praktyk w zakresie realizacji koncepcji Smart City w krajach V4
  • przygotowaliśmy pakiet rekomendacji z zakresu wdrożenia koncepcji Smart City w krajach V4

Link do raportu: https://tiny.pl/9ms5v

Rozpocznij współpracę z nami!