Tworzymy rozwiązania z myślą o złożoności i przyszłości

Rozwijamy innowacyjność w organizacjach

Wiele organizacji czuje rosnącą presję związaną z dynamicznymi zmianami w ich otoczeniu. Chcą dostrzec szansę na pozytywne zmiany w społeczeństwie i chcą się do nich przyczynić. EGO pomaga organizacją, dostosować ich sposób działania, żeby tworzyć innowacyjne rozwiązania, które zostaną przyjęte przez klientów. Doradzamy, jak mądrze korzystać z nowoczesnych technologii, jak zarządzać innowacjami i jak odpowiadać na zmieniające się trendy.

Zdolność organizacji do uczenia się i adaptacji do nowych warunków, jest kluczowym czynnikiem wpływającym na innowacyjność świadczonym przez nią usług.

Dlatego w badaniach organizacji oceniamy przede wszystkim dwa kluczowe aspekty: jak dana organizacja się uczy i jaki ma potencjał, by się uczyć.

W trakcie diagnozy analizujemy takie czynniki, jak: typy impulsy, refleksja, wiedza i adaptacja oraz czynniki organizacyjne, czyli kadry, przywództwo, poczucie bezpieczeństwa, zasoby, procedury, zwyczaje i relacje z otoczeniem. Dzięki temu dowiadujemy, dlaczego organizacja nie wykorzystuje w pełni potencjału uczenia się i pokazujemy, jak można go skutecznie uwolnić.

Model oceny za każdym razem adaptujemy do specyfiki organizacji, którą badamy. Podczas badań poznajemy perspektywę zarówno zarządu organizacji, jak i pracowników różnych szczebli. Dane, które gromadzimy, za pomocą badań ankietowych pracowników i klientów, warsztatów, wywiadów, obserwacji oraz pogłębionej analizy danych z działalności organizacji.

Pomagamy też tworzyć „Living laby” w organizach publicznych i biznesowych – eksperymentalne przestrzenie, w których w kolektywnych procesach, powstają przełomowe pomysły dotyczące ważnych kwestii biznesowych, społecznych i gospodarczych. Living laby są to interdyscyplinarne zespoły wewnątrz organizacji, włączające klientów firmy w tworzenie i testowanie innowacyjnych rozwiązań. 

Pomagamy organizacjom zmieniać sposób myślenia i działania. W projektowanie innowacji angażujemy interdyscyplinarne zespoły. Uczymy je wykorzystywać w pracy metody myślenia projektowego i  zwinnego podejścia. W efekcie ludzie – którzy tworzą te zespoły – budują nowe kompetencje i stają się ambasadorami zmiany w organizacji.  

Rozpocznij współpracę z nami!