Zespół

Zofia Polańska

Badaczka


Jest badaczką społeczną i ewaluatorką. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ewaluacji programów operacyjnych i projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Zajmuje się także realizacją badań dla sektora publicznego, w obszarze zdrowia, usług społecznych i problemów społecznych. Na swoim koncie ma również współpracę z  Climate-KIC (jest to agenda Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii), w ramach której badała problematykę postaw wobec smogu i ubóstwa energetycznego w Rybniku. Lubi swoją pracę za brak nudy i wyzwania intelektualne. Uważa, że każdy projekt badawczy to odrębna zagadka na temat pewnego fragmentu rzeczywistości społecznej i bardzo sobie ceni możliwość ich rozsupływania. Za punkt honoru stawia sobie, by jej analizy, były klarowne, zarówno w warstwie językowej, jak i sposobu wnioskowania. Zainteresowania: polityka społeczna (w tym zdrowotna), innowacje społeczne, ubóstwo energetyczne i przeciwdziałanie zmianom klimatu 

Zainteresowania: ubóstwo energetyczne, innowacje społeczne, przeciwdziałanie zmianą klimatu i polityka zdrowotna

Rozpocznij współpracę z nami!