Poświęcamy dużo czasu, aby dogłębnie zrozumieć problem, jego kontekst oraz potrzeby i motywacje klientów. Prowadzimy badania, analizy, ekspertyzy, obserwacje uczestniczące, ale też eksperymenty, analizy semiotyczne i językowe czy gry strategiczne. Organizujemy panele ekspertów, sesje kreatywne, strategiczne i implementacyjne zarówno dla specjalistów, jak i użytkowników produktów i usług. Robimy testy, tworzymy prototypy i stres testy. Wszystko po to, by przekształcić dobre pomysły w genialne rozwiązania. Nie tylko spełniamy oczekiwania naszych klientów. Przede wszystkim staramy się przekraczać ograniczenia, które stawia przed nimi rzeczywistość. Współtworzymy z nimi rozwiązania, które są dostępne, intuicyjne, ergonomiczne, zrównoważone i użyteczne.

Projektujemy i testujemy

Poświęcamy dużo czasu, aby dogłębnie zrozumieć problem, jego kontekst oraz potrzeby i motywacje klientów. Prowadzimy badania, analizy, ekspertyzy, obserwacje uczestniczące, ale też eksperymenty, analizy semiotyczne i językowe czy gry strategiczne. Organizujemy panele ekspertów, sesje kreatywne, strategiczne i implementacyjne zarówno dla specjalistów, jak i użytkowników produktów i usług. Tworzymy prototypy i robimy testy. Wszystko po to, by przekształcić dobre pomysły w genialne rozwiązania.  

Nie tylko spełniamy oczekiwania naszych klientów. Współtworzymy z nimi rozwiązania, które są dostępne, intuicyjne, ergonomiczne, zrównoważone i użyteczne. Staramy się przekraczać ograniczenia, które stawia przed nimi rzeczywistość.

W EGO tworzymy unikalne doświadczenie użytkowników. Jak to robimy? Usprawniamy usługi, produkty, procesy oraz projektujemy nowe – tak by odpowiadały na ich indywidualne i rzeczywiste potrzeby. To efekt tego, że badamy, jak ludzie wchodzą w kontakt z produktem, usługą, marką, przestrzenią czy instytucją. Tworzymy rozwiązania, które mają im pozwolić budować trwałe i satysfakcjonujące więzi i relacje zarówno z usługą, jak i z instytucją, która ją dostarcza.  

Dbamy nie tylko o to, by dobrze zaprojektować produkty i usługi firm, dla których pracujemy. Gdy tworzymy rozwiązania, staramy się też ciągle przekraczać granice tradycyjnego myślenia o procesach, organizacjach, rynkach, ekosystemach, środowisku naturalnym i samych odbiorcach usług i produktów. 

Projektując produkt lub usługę, zawsze dążymy do tego, by uczynić świat bardziej przyjaznym i ludzkim. Chcemy, by korzystanie z naszych rozwiązań było intuicyjne, łatwe, pozytywnie zaskakiwało, było przyjazne środowisku. 

Często aby znaleźć rozwiązanie problemu, trzeba szybko reagować. Dlatego korzystamy z podejścia design sprint. W trakcie intensywnych, kilkudniowych warsztatów przechodzimy wspólnie z klientami i użytkownikami przez cały cykl tworzenia rozwiązania – od zrozumienia problemu, przez eksplorację, kreowanie pomysłów do ich prototypowania i szybkiej, bieżącej weryfikacji. To szybka i efektywna metoda znajdowania odpowiedzi na wyzwania naszych klientów.   

REACT to behawioralna metodyka projektowania usług. Nazwa jest akronimem angielskich nazw kolejnych etapów procesu: Redefine (redefinicja) – Explore (eksploracja) – Analyze (analiza) – Create (kreowanie) – Test (testowanie). 

REACT koncentruje uwagę na konkretnych zachowaniach użytkowników usług. Pozwala tak zorganizować usługi, by jak najwięcej osób zaczęło zachowywać się w pożądany sposób, np. częściej spędzało czas aktywnie. Dzięki REACT pracujemy więc nad zmianą zachowań. W fazie redefinicji ustalamy, jakich zachowań oczekujemy. W fazie eksploracji i analizy rozpoznajemy blokady, które przeszkadzają użytkownikom działać w oczekiwany sposób. W fazie kreowania szukamy, po pierwsze, sposobów, by likwidować te blokady, po drugie – impulsów, które aktywują dane zachowanie. W fazie testowania natomiast sprawdzamy, jak faktycznie zachowują się użytkownicy rozwiązań, które zaprojektowaliśmy. 

Aby zaprojektować zachowanie – projektujemy poszczególne elementy środowiska, w którym ludzie podejmują swoje decyzje. Chcemy, by to zachowanie było intuicyjne, proste, emocjonalnie angażujące i korzystne. 

Dzięki metodyce REACT praktycy stają się̨ świadomymi architektami zachowań. Uczą się bowiem, jak tworzyć́ kolejne rozwiązania, które będą tańsze, prostsze i dostosowane do rzeczywistych zachowań klientów. 

Wiele organizacji komunikuje się ze swoimi klientami za pomocą pism i dokumentów. Aby usprawnić tę komunikację, badamy, jak trudne są one dla odbiorców. We współpracy z ekspertami i adresatami tych pism określamy najtrudniejsze, budzące wątpliwości, niezrozumiałe i zniechęcające treści. W kolejnym etapie przeprojektowujemy pisma i dokumenty tak, aby były one przyjazne i zrozumiałe dla klientów oraz korzystnie wpływały na wizerunek organizacji 

Testowanie pomaga uniknąć wdrożenia rozwiązań niezrozumiałych, niedopracowanych, nieadekwatnych do potrzeb klientów. Dlatego przeprowadzamy testy użyteczności rozwiązań, które wypracowaliśmy sami (w innych procesach), lub rozwiązań, które opracowali nasi klienci. Główną korzyścią z dobrze przeprowadzonych testów jest oszczędność zasobów: czasu, pieniędzy, energii ludzi. Dzięki testom unikamy pomyłek, marnotrawstwa i zniechęcenia, do czego zwykle dochodzi, gdy wdraża się nieprzetestowane koncepty. Podczas testowania sprawdzamy, jak potencjalni użytkownicy reagują na rozwiązanie czy prototyp produktu, usługi lub procesu. Dowiadujemy się wtedy, czy to, co wypracowaliśmy, jest dla naszych odbiorców użyteczne i czy chcieliby z tego korzystać. Zbieramy od nich informacje zwrotne i udoskonalamy rozwiązanie.  

Wspieramy klientów, którzy testują użyteczność urządzeń i aplikacji interaktywnych. Doradzamy, jak zwiększyć efektywność tych urządzeń i uprościć ich obsługę. Aby osiągnąć ten cel, przeprowadzamy audyty użyteczności, wnikliwie obserwujemy użytkowników, poznajemy ich prawdziwe preferencje i staramy się zrozumieć problemy, które napotykają, gdy korzystają z konkretnych produktów. 

Rozpocznij współpracę z nami!