Nazwa Projektu:

Warsztaty w ramach XV Konferencji Ewaluacyjnej

Skontaktuj się

✨ Mieliśmy przyjemność poprowadzić warsztaty dla ponad 190 uczestników i uczestniczek, którzy z pasją dyskutowali o wpływie polityki spójności na cyfryzację, zieloną gospodarkę i spójność społeczną.

Razem z uczestnikami/uczestniczkami zagłębiliśmy się m.in. tematy:

– rozwoju umiejętności cyfrowych i ich znaczenie dla przyszłości
– harmonizacja postępu technologicznego z dążeniami do zrównoważonej gospodarki
– oporu społecznego wobec zielonej transformacji
– przeciwdziałania rozwarstwieniu społecznemu wobec szybkiego postępu technologicznego

🤝 Dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu 10 moderatorek, moderatorów oraz ekspertów dziedzinowych, mogliśmy skutecznie pracować nad tymi wyzwaniami.📝 Opracowaliśmy również issue paper, który jest bezpośrednim wynikiem prac na warsztatach i posłuży jako źródło wiedzy oraz inspiracją dla administracji publicznej.

Rozpocznij współpracę z nami!