Nazwa Projektu:

Model funkcjonowania Centrum Aktywności Międzypokoleniowej na Białołęce

Skontaktuj się

Na zlecenie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie stworzyliśmy model funkcjonowania ich filii na Białołęce🏢

Wzorując się na architektach, którzy tworzą estetyczne i funkcjonalne przestrzenie, my zaprojektowaliśmy „architekturę działania” organizacji, gdzie każdy element współgra z innym, tworząc harmonijną całość. 💡

Warto podkreślić wartość doświadczenia wniesionego przez zespół z CAM Nowolipie, który wykorzystaliśmy w pisaniu modelu jako dobre praktyki działania. Ich lata pracy przyczyniły się do zgromadzenia obszernej wiedzy, która stała się cennym wkładem w rozwój naszego projektu. Ich sugestie i wizje okazały się dla nas pomocne w kształtowaniu solidnego, a zarazem innowacyjnego modelu działania nowej fili.

🤝 Podczas warsztatów analitycznych, kreatywnych i testujących, zaangażowaliśmy ponad 60 osób – seniorów, seniorki, przedstawicieli/ki NGO, Urzędu Miasta i Urzędu Dzielnicy, CAM Nowolipie, a także zewnętrzne ekspertki. To właśnie ich głosy i perspektywy ukształtowały końcową koncepcję, tworząc model, który jest prawdziwym odbiciem potrzeb i oczekiwań społeczności.

Poza warsztatami z potencjalnymi użytkownikami, zrobiliśmy gruntowny desk research, wnikliwe wywiady, ankiety CAWI oraz benchmarking najlepszych praktyk z Polski i świata. 🌍📊

Porozmawiajmy na temat Twojego projektu:

Alicja Wolanin
Projektantka usług Badaczka

Telefon:

E-mail:

Porozmawiajmy na temat Twojego projektu:

Bartosz Ledzion
Ekspert ds. wykorzystania AI w badaniach Projektant usług i badacz

Telefon:

E-mail: b.ledzion@evaluation.pl

Porozmawiajmy na temat Twojego projektu:

Kamila Czerwińska
Menedżerka

Telefon:

E-mail:

Rozpocznij współpracę z nami!