Nazwa Projektu:

Badanie Team Tech

Klient: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Skontaktuj się

Fundacja na rzecz Nauki (FNP) Polskiej wdraża Program Team Tech. Program wspiera zespoły badawcze prowadzone przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem produktu lub procesem produkcyjnym (technologicznym lub wytwórczym) o dużym znaczeniu dla gospodarki. 

Zespół EGO i LBiE miał za zadanie ocenić pierwsze efekty programu, szczególnie w zakresie współpracy między naukowcami i przedsiębiorcami.

Dodatkowym efektem projektu było wypracowanie rekomendacji usprawniających kolejne edycje programu, a także propozycje nowych instrumentów wsparcia odpowiadających na wyzwania komercjalizacji badań naukowych.  

Porozmawiajmy na temat Twojego projektu:

Zuza Popis
Projektantka usług

Telefon:

E-mail: z.popis@evaluation.pl

Rozpocznij współpracę z nami!