Nazwa Projektu:

Diagnoza instytucji ekosystemu innowacji w Polsce – Next Step Poland

Klient: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Skontaktuj się

Instytucje wspierające innowacyjność – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Polski Fundusz Rozwoju współpracują na rzecz rozwoju ekosystemu innowacji w Polsce.
Eksperci EGO zostali zaangażowani do diagnozy działania instytucji w zakresie wspierania rozwoju innowacyjności w Polsce, w tym oceny kompetencji, współpracy, jakości obsługi klientów oraz oferty dla przedsiębiorców.

Ponadto eksperci wypracowali rekomendacje usprawniające działanie i współpracę instytucji w zakresie:

  • rozwoju potencjału kreatywnego
  • sposobu animacji ekosystemu innowacji
  • zarządzania wiedzą
  • budowy nowych kanałów komunikacji z przedsiębiorcami
  • zmiany roli instytucji z obsługowej, na partnera biznesowego.

Rozpocznij współpracę z nami!