Nazwa Projektu:

Nowy model działania Lokalnych Grup Działania

Klient: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Skontaktuj się

Lokalne Grupy Działania (LGD) wspierają większość samorządów i organizacji z obszarów wiejskich w Polsce. Dzięki znajomości lokalnego rynku, potrzeb społecznych finansują i pobudzają różne sektory gospodarki w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.

Naszym zdaniem opracowanie nowej koncepcji działania Lokalnej Grupy Działania w zakresie struktury organizacyjnej, zasobów, zakresu świadczonych usług, komunikacji i współpracy zewnętrznej z innymi podmiotami.

Porozmawiajmy na temat Twojego projektu:

Zuza Popis
Projektantka usług

Telefon:

E-mail: z.popis@evaluation.pl

Rozpocznij współpracę z nami!