Nazwa Projektu:

Gov-LAB – adaptacja service design w samorządach

Skontaktuj się

Zespół EGO, wspólnie z Design Thinking Institute oraz SWPS jest odpowiedzialny za wdrożenie 4 edycji programu edukacyjnego dla samorządów. Program ma na celu dostarczenie administracji samorządowej wiedzy i umiejętności do projektowania innowacyjnych instrumentów, usług lub programów wsparcia dla przedsiębiorców.

W ramach projektu zespół przeprowadził 12 procesów projektowych, z których każdy prowadził do wypracowania instrumentu wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców. Instrumenty zostały wdrożone przez samorządy uczestniczące w programie. Wszystkie proces projektowe bazuje na metodologii service design.

Rozpocznij współpracę z nami!