Nazwa Projektu:

Platformy przedsiębiorczości – zorientowany na przedsiębiorcę program doradczo – inwestycyjny

Skontaktuj się

W ramach projektu zespół EGO wypracował koncepcję lokalnych partnerstw instytucji otoczenia biznesu, tzw. Platform Przedsiębiorczości. Zadaniem platform jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach zagrożonych marginalizacją. Usługi świadczone przez platformę zaczynają się od diagnozy modelu biznesowego firmy, doradztwem i szkolenia, a kończą środkami na inwestycje.

Założeniem nowego programu jest, że efekty usługi  doradczo – inwestycyjnej trafią do przedsiębiorcy w postaci produktów o wymiernej wartości. Poza maszynami / urządzenia mogą to być np. strony internetowe, badania rynku, prototypy nowych produktów, certyfikaty, kampanie promocyjne, udział w targach itp. 

Rozpocznij współpracę z nami!