Nazwa Projektu:

Model kultury innowacyjnej Warszawy

Skontaktuj się

Celem projekt jest kompleksowa ocena faktycznego poziomu kultury organizacyjnej jednostek Urzędu m.st. Warszawy w tym:

  • procesów wspierania i wdrażania innowacji 
  • zarządzania wiedzą o innowacjach w systemie administracji publicznej m.st. Warszawy, 
  • jak również wypracowanie wdrożeniowych rekomendacji służących jej rozwijaniu w kontekście współczesnych wyzwań społeczno-technologicznych.

Opierając się na dostępnych badaniach w zakresie zarządzania innowacją oraz na studiach przypadków z kraju i zagranicy (m.in. Bruksela, Amsterdam) naszym zadaniem jest opracowanie uniwersalnego modelu kultury innowacji, który jest dopasowany do założeń, celów i zasad funkcjonowania samorządu. Dodatkowo eksperci wykonawcy przygotują listę zaleceń służących uruchomienia cyklicznego pomiaru innowacyjności urzędu .

Rozpocznij współpracę z nami!