aOpracowanie koncepcji Pomorskiego Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości - Evaluation
Nazwa Projektu:

Opracowanie koncepcji Pomorskiego Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Skontaktuj się

Zespół EGO opracował model funkcjonowania i finansowania Pomorskiego Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji (PCIiP) oraz założenia Pomorskiego Funduszu Rozwiązań Innowacyjnych.

W ramach prac projektowych opisano cele działalności PCIiP oraz 15 kluczowych usług takich jak: monitoring trendów, brokering innowacji, animacja współpracy z nauką, finansowanie i promocja innowacji, wspieranie działalności klastrowej oraz podnoszenie kompetencji innowacyjnych pomorskich przedsiębiorców.

Rozpocznij współpracę z nami!