Nazwa Projektu:

GreenInn – program wspierający rozwój zielonych technologii

Skontaktuj się

Zespół EGO zaprojektował program wspierający rozwój zielonych technologii Green Inn na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Program został zaprojektowany z wykorzystaniem z wykorzystanie metodyki Design thinking, po to aby wypracować nowy sposób myślenia i działania – z myślenia o procesach na myślenie o rozwiązaniu konkretnego problemu oraz użyteczności tego rozwiązania dla jego końcowych użytkowników (przedsiębiorców). W ramach projektu:

  • określiliśmy kluczowe wyzwania i potrzeby dla zaprojektowania Programu Green Inn,
  • zrozumieliśmy potrzeby i motywacje przedsiębiorców,
  • opracowaliśmy prototyp Programu łącząc metodę Design Thinking z podejściem eksperckim,
  • przetestowaliśmy skuteczność naszego rozwiązania wykorzystując metodę Myślenia Wizualnego
  • włączyliśmy przedsiębiorców w projektowanie Programu.

Rozpocznij współpracę z nami!