Nazwa Projektu:

Metodyka oceny innowacyjności polskich przedsiębiorstw

Skontaktuj się

Zespół EGO i LBIE opracował metodologię badania i monitoringu dojrzałości innowacyjnej polskich przedsiębiorstw wraz z narzędziami badawczymi.

Wnioski z badania dojrzałości innowacyjnej służył wzbogacaniu istniejącej wiedzy o zachodzących procesach innowacyjnych polskich przedsiębiorstw, analizie i ocenie aktualnej kondycji innowacyjnej firm oraz o stanie kluczowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych innowacyjności w polskich podmiotach gospodarczych.

Monitoring stanowi źródło informacji i inspiracji do przygotowania, testowania instrumentu wsparcia w ramach laboratorium inno_LAB.

Rozpocznij współpracę z nami!