Zespół

Bartosz Ledzion

Projektant usług i badacz


Bartosz jest współzałożycielem firmy EGO S.C. W swojej pracy wykorzystuje badania społeczne, procesy service design, ekonomię behawioralną oraz gry symulacyjne. Ukończył studia User Experience Design (2018), szkolenia Cambridge Business Analytics. Jest także certyfikowanym moderatorem Design Thinking. Przeprowadził kilkadziesiąt badań UX i procesów projektowych service design, które zakończyły się wyjątkowymi usługami dla sektora publicznego i prywatnego m.in. programy akceleracyjne Electro Scale-Up, Gov-tech, Gov-Lab, Living Lab w Warszawie, GreenInn, FENG, gry Learnig Agenda, Knowledge Broker, Behaviour Architects.

Posiada także wieloletnie doświadczenie w branży FMCG. W projektach dla firm takich, jak Nestle Waters, Nestle Purina, Eurocash prowadził liczne badania konsumenckie i badania UX zwracając szczególną uwagę na identyfikację wartości klienta oraz Customer Experiance.

Zainteresowania: Service design, Rozwój produktów cyfrowych, ekonomia behawioralna, badania UX i CX

Rozpocznij współpracę z nami!