Nazwa Projektu:

Projektowanie rozwiązań usprawniających politykę lokalową w Warszawie

Skontaktuj się

Zespół EGO przeprowadził projekt badawczo-doradczy dla m.st Warszawy w obszarze polityki lokalnowej.

W pierwszym etapie projektu przeprowadzono badania ilościowe i jakościowe w celu opracowania wieloaspektowej analizy zadłużenia czynszowego lokali komunalnych.

Drugi etap projektu miał charakter doradczy. W oparciu o metodykę service -design opracowano rozwiązania komunikacje między najemcami, a zarządcami. Przeprowadzo audyt użyteczności wybranych stron www. ZGN, przygotowano model kompetencyjny dla zarządców i w sposób kolektywny opracowano standardy obsługi najemców.

Rozpocznij współpracę z nami!