Zespół

Joanna Abramowicz

Badaczka


Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w badaniach z obszaru zarządzania zasobów ludzkimi, nasz ekspert specjalizuje się w diagnozie i rozwoju kompetencji pracowników, standaryzacji oraz monitoringu jakości usług. Jako doświadczony moderator warsztatów i spotkań, coach oraz trener, posiada szeroką wiedzę i umiejętności niezbędne do pomagania organizacjom w tworzeniu efektywnych strategii zarządzania talentami. Dzięki swojemu doświadczeniu, potrafi także inspirować i motywować pracowników do ciągłego doskonalenia się i osiągania wyznaczonych celów zawodowych.

Zainteresowania: rozwój kompetencji pracowników, zarządzanie projektami badawczymi

Rozpocznij współpracę z nami!