Zespół

Iza Grabowska

Badaczka


Jest doktorem nauk ekonomicznych, adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w Instytucie Statystyki i Demografii. Pracuje jako ekspert i analityk projektach badawczych dotyczących rynku pracy, wpływu procesów demograficznych na rynek pracy czy jakości życia. Od 2005r. członek zespołu badawczego Diagnozy Społecznej odpowiedzialny za analizy procesu dokształcania się dorosłych. Specjalizuje się w analizach procesów demograficznych, w szczególności w zakresie rynku pracy czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Zainteresowania: polityka społeczna, innowacje społeczne, wykluczenie społeczne

Rozpocznij współpracę z nami!