Nazwa Projektu:

Testowanie użyteczności systemu FALA w Lęborku

Skontaktuj się

Na zlecenie spółki InnoBaltica, w ramach inicjatywy Obywatel w Centrum Administracji (realizowanej we współpracy z MCM Institute) wykonaliśmy badania UX (User Experience), które pozwoliły sprawdzić jak z systemem FALA (narzędzie ułatwiające korzystanie z komunikacji publicznej) radzą sobie mieszkańcy Lęborka.

Zbadaliśmy system FALA w różnych kontekstach użycia przez mieszkańców i różnych scenariuszach np. zarówno w czasie zakupu biletów przez telefon w aplikacji systemu FALA, jak i w Falomatach. W testach wzięliśmy pod uwagę zróżnicowane grupy – młodzież, osoby pracujące, ale również seniorów, turystów, oraz co najważniejsze – osoby z niepełnosprawnościami. Nasi testerzy przeszli przez różne scenariusze zakupu biletów z użytkownikami. Naszym celem było wykrycie ewentualnych błędów czy niedoskonałości w zakresie użyteczności, by je poprawić przed ostatecznym uruchomieniem FALI.

Rozpocznij współpracę z nami!