Wiedza

Jak w rewolucji technologicznej odnajdzie się sektor publiczny?

-

Czas czytania: ok 4 minuty

Mimo rosnącego zainteresowania generatywną AI i powstawaniu coraz większej liczby nowinek technologicznych przystosowanie się instytucji publicznych do tych zmian może zająć więcej czasu niż firmom prywatnym. Dlaczego? 

  • Kwestie regulacyjne: Funkcjonowanie podmiotów publicznych zazwyczaj jest uregulowane w sposób znacznie bardziej szczegółowy niż podmiotów prywatnych. Wobec tego wszelkie zmiany zazwyczaj odbywają się tutaj znacznie wolniej.
  • Obawy związane z PR: Wprowadzenie rozwiązań AI w sektorze publicznym może budzić obawy opinii publicznej dotyczące prywatności, przenoszenia miejsc pracy i potencjalnych uprzedzeń w algorytmach decyzyjnych. Brak przejrzystości i świadomości społecznej na temat wykorzystania sztucznej inteligencji może prowadzić do nieporozumień i negatywnego postrzegania, wpływając na reputację agencji.
  • Opór pracowników przed zmianami: Pracownicy instytucji publicznych mogą być oporni na wdrażanie nowych technologii ze względu na obawę przed zwolnieniem z pracy, brak zrozumienia potencjalnych korzyści AI lub przekonanie, że AI może zastąpić ludzki osąd. Przezwyciężenie tego oporu wymaga skutecznej komunikacji, szkoleń i zaangażowania pracowników w proces adopcji.
  • Opóźnienia i niepowodzenia projektów: Wdrażanie rozwiązań AI w sektorze publicznym może być złożone i czasochłonne. Projekty mogą napotykać opóźnienia z powodu procesów biurokratycznych, ograniczeń budżetowych lub nieprzewidzianych wyzwań technicznych. Co więcej, niewłaściwe planowanie i realizowanie inicjatyw związanych ze sztuczną inteligencją może prowadzić do marnowania zasobów i utraty szans na zwiększenie wydajności.
  • Zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa: Wraz z rosnącym wykorzystaniem sztucznej inteligencji, instytucje publiczne stają się atrakcyjnym celem cyberataków. Duże ilości wrażliwych danych, którymi się zajmują, w połączeniu z potencjalnymi słabościami systemów AI, sprawiają, że są one podatne na naruszenia danych i inne zagrożenia cybernetyczne. Zapewnienie solidnych środków cyberbezpieczeństwa ma kluczowe znaczenie dla ochrony informacji publicznych i utrzymania zaufania.

Zastosowanie AI w instytucjach publicznych w wielu krajach jest już mimo tych wyzwań faktem. Według statystyk AI ze Stanford Law School wykazano, że AI przekształciła zadania administracji rządowej w USA w prawie połowie ze 142 największych instytucji federalnych. Eksperci przewidują do końca 2024 roku, znaczące zmiany w podejściu sektora publicznego do pracy z AI, która jeszcze nie jest do końca uregulowana. Jak wynika z raportu Snowflake, już w tym roku w części krajów sektor publiczny będzie albo już wykorzystuje AI do: 

  • Przyspieszenia migracji do chmury i przyjęcia platform zarządzania danymi: Oczekuje się, że instytucje rządowe przyspieszą swoją migrację do usług chmurowych i będą przyjmować nowoczesne platformy zarządzania danymi, co jest kluczowe dla efektywnego wykorzystania AI.
  • Rozwiązywania długoterminowych problemów: Sektor publiczny planuje wykorzystać AI do rozwiązywania trudnych i długotrwałych problemów, takich jak zarządzanie wiedzą i efektywność operacyjna, ale przewiduje się, że adopcja AI będzie postępować stopniowo.
  • Dynamicznego podejścia do polityki przy bieżącej analizie danych: Zgodnie z osiąganiem coraz większej biegłości w zbieraniu danych przez rządy, istnieje przewidywanie, że będą one korzystać z danych w sposób bardziej dynamiczny, aby wpływać na podejmowanie decyzji i kształtowanie polityki zmieniając ją, bazując na bieżących wynikach.
  • Organizowania rynków danych w celu wzrostu PKB: Rządy mają zamiar organizować rynki danych (np. pogodowych, finansowych, demograficznych), gdzie dane będą sprzedawane podmiotom prywatnym, co ma wspierać wzrost gospodarczy i rozwój nowych technologii.

->Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, o tych rewolucyjnych zmianach w sektorze publicznym zapowiadanych przez ekspertów, przeczytaj raport.

Rozpocznij współpracę z nami!