Zespół

Karolina Dobrowolska

Service designer


Karolina realizuje badania społeczno-gospodarcze od 14 lat. Jej zainteresowania zawodowe skoncentrowane są wokół polityki innowacyjności, przedsiębiorczości, współpracy na styku nauki i biznesu, badań i rozwoju, transferu technologii, rynku seed capital. Posiada doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi, realizującymi projekty z związane z tworzeniem rozwiązań innowacyjnych, w szczególności na podstawie prac badawczo – rozwojowych, a także ośrodkami innowacji. Od kilku lat rozwija doświadczenie w prowadzeniu procesów metodami design thinking i service design, które wykorzystywała w projektach Climate KIC, Gov-lab, Electro Scale Up.

Posiada duże doświadczenie we współpracy z innowatorami i startupami w pracy nad modelami biznesowymi w oparciu o metodę Lean Startup. Od roku 2018 pracuje w Platformie Startowej WAB Wschodni Akcelerator Biznesu, gdzie odpowiada za superwizję procesu inkubacji startupów. Do tej pory zaangażowana była w weryfikację założeń modeli biznesowych blisko 200 startupów. 

Zainteresowania: service design, kultura innowacyjności, akceleracja startupów

Rozpocznij współpracę z nami!