Zespół

Karol Olejniczak

Projektant polityk publicznych


Jest profesorem nauk o polityce publicznej na Uniwersytecie SWPS, profesorem wizytującym na George Washington University i stypendystą Fulbrighta. Jest też współzałożycielem firmy EGO S.C.
Z zakresu projektowania działań publicznych ukończył The Ostrom Workshop (Indiana University) (2006) oraz studia podyplomowe Behaviorally Informed Design for Energy Conservation, na Stanford University (2016). Kierował grantem Narodowego Centrum Nauki
nt. projektowania behawioralnego w sektorze publicznym (2015-2018). Ma prawie 20-letnie doświadczenie w projektowaniu i ewaluacji przedsięwzięć publicznych, we współpracy z instytucjami międzynarodowymi (Komisja Europejska, Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju), zagranicznymi organizacjami publicznymi (amerykańska National
Science Foundation, ministerstwa Czech, Kanady, Węgier) oraz polskimi urzędami centralnymi i samorządami. Jest autorem wielu publikacji z zakresu projektowania rozwiązań publicznych, w tym pierwszego w Polsce podręcznika ewaluacji interwencji publicznych oraz cyklu poradników na temat wspierania uczenia się w organizacjach rządowych.

Zainteresowania: ekonomia behawioralna, gry symulacyjne oraz uczenie się organizacji

Rozpocznij współpracę z nami!