Nazwa Projektu:

Gov-Tech

Skontaktuj się

Jak wdrożyć w gminie turystycznej zintegrowany ekologiczny transport? Jak stworzyć system umożliwiający mieszkańcom miasta korzystanie z danych publicznych? Jak ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w powiecie? To tylko 3 z 36 różnych wyzwań technologicznych, z jakimi zgłosiły się samorządy z całej Polski, od Mielna po Ustrzyki Dolne.

Nad każdym z wyzwań pracowaliśmy przez kilka miesięcy stosując podejścia design thinking i service design, jednocześnie ucząc zespoły z samorządów wykorzystywania tych metod w pracy nad swoimi projektami.

A to wszystko w programie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości GovTech Inno_Lab, który razem z Design Thinking Institute zrealizowaliśmy dla operatora Huge Thing. Czteroetapowy program miał dwa cele: wdrażanie w samorządach innowacyjnych rozwiązań technologicznych i rozwijanie nowoczesnych kompetencji pracowników samorządów

Każdy z zespołów z JST przechodził przez kilkuetapowy proces złożony z warsztatów i konsultacji indywidualnych, w którym pracował nad własnym wyzwaniem, z jakim zgłosił się do programu. Uczestnicy programu uczyli się, jak:

  • budować zespół odpowiedzialny za opracowywanie i wdrażanie innowacji,
  • mapować zapotrzebowanie na innowacje w jednostce
  • identyfikować interesariuszy innowacji i ich potrzeby
  • stosować innowacyjne narzędzia do strukturyzacji projektów, tworzenia modeli biznesowych i mapowania rynku
  • stosować tryb konkursowy w zamówieniach publicznych
  • pracować w podejściu scrum/agile.

Dodatkowo samorządy miały okazję skonfrontować swoje rozwiązania z ekspertami technologicznymi, a część z nich również wziąć udział w konsultacjach rynkowych i dialogu technicznym z potencjalnymi wykonawcami.

Ze strony EGO w projekt były zaangażowane: Karolina Dobrowolska, Kamila Czerwińska, Zuzanna Popis, Agnieszka Mróz, Bartosz Ledzion oraz zespół ekspertów i ekspertek tematycznych.

Więcej informacji o programie na stronie PARP: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/govtech-inno-lab

Rozpocznij współpracę z nami!