Odkrywamy i testujemy AI

Sztuczna Inteligencja zmienia sposób w jaki żyjemy i pracujemy. Wiele osób ma obawy związane z AI i zmianami jakie ze sobą niesie.

W EGO staramy się wykorzystywać generatywną sztuczną inteligencję jednocześnie zachowując zasady etyczne i naukowe. Naszą misją jest by ludzie na wszystkich stanowiskach uczyli się współpracy z AI, która pomoże ich zadania uczynić prostszymi i szybszymi do wykonania.

W tym celu prowadzimy szkolenia, warsztaty i wykłady, które w przystępny sposób wprowadzają początkujących w świat Sztucznej Inteligencji, a także pomagają poszerzyć wiedzę osobom bardziej zaawansowanym.

Również tworzymy i testujemy nasze własne AI, które pomaga zarządzać danymi i podejmować decyzje w administracji.

Odkryj potencjał generatywnej AI podczas dwugodzinnych wykładów inspiracyjnych. Nasze szkolenia zwiększają świadomość tej technologii, wzbudzają refleksję i otwierają na nowe możliwości jej zastosowania.

Podnieś swoją wiedzę i umiejętności w zakresie AI dzięki naszym kompleksowym szkoleniom. Oferujemy jednodniowe warsztaty połączone z trzema 3-godzinnymi sesjami online, dostosowanymi do indywidualnych potrzeb uczestników.

Dołącz do naszego laboratorium AI, gdzie eksperymentujemy z najnowszymi innowacjami. Wspólnie testujemy zastosowania AI w konkretnych zadaniach, tworząc standardy i praktyczne protokoły działania. Program obejmuje wstępną analizę i identyfikację procesów, które mogą być usprawnione dzięki generatywnej AI. W Laboratorium AI przewidzieliśmy trzy formy rozwoju kompetencji:

• Tradycyjne wykłady i warsztaty: 3 dni szkoleń stacjonarnych, podczas których uczestnicy zdobywają podstawową wiedzę o AI, w tym o logice działania, typach AI oraz wyzwaniach etycznych. Warsztaty praktyczne umożliwiają natomiast opanowanie obsługi różnorodnych narzędzi AI.
• Sesje eksperymentowania: Ta forma to serce naszego laboratorium, gdzie w bezpiecznej, kontrolowanej przestrzeni uczestnicy mają możliwość eksperymentowania z nowymi rozwiązaniami i narzędziami AI. Te sesje są kluczowe dla odkrywania praktycznych zastosowań AI w realnych scenariuszach. 8 sesji w formie on-line.
• Materiały on-line do samodzielnej pracy: Po zakończeniu szkoleń uczestnicy/uczestniczki kontynuują naukę w domu. Udostępniamy im płatne wersje wybranych aplikacji oraz dostarczamy im krótkie materiały edukacyjne i przewodniki, które pozwalają na dalsze eksplorowanie funkcjonalności platform AI i oswojenie się z narzędziami w praktyce.

Program trwa 2 miesiące, co pozwala na dogłębne zgłębienie każdego aspektu sztucznej inteligencji i praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy.

W partnerstwie z LBIE i doświadczoną w uczeniu maszynowym i przetwarzaniu języka naturalnego firmą Radlab świadczymy usługi:

  • Tworzenia rozwiązań AI w oparciu o modele dostępne open-source, jak i prywatne (OpenAi, MetaAi).
  • Dostosowania i fine-tuningu modeli generatywnych oraz ekstrakcyjnych, aby spełniały specyficzne wymagania i cele biznesowe naszych klientów.
  • Rozwoju systemów AI opartych na Retriever-Augmented Generation (RAG), które łączą w sobie zaawansowane algorytmy wyszukiwania i generowania treści. Ta metoda pozwala na budowanie efektywnych i dokładnych systemów AI zdolnych do rozwiązywania złożonych zadań analitycznych i decyzyjnych.
  • Przygotowanie i optymalizacja baz danych wektorowych, które są niezbędne dla efektywnego działania współczesnych modeli językowych AI. Zajmujemy się również czyszczeniem danych, aby zapewnić ich najwyższą jakość i przydatność w modelowaniu oraz przetwarzaniu języka naturalnego.

Każda z tych usług jest dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta, co pozwala na maksymalne wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji w różnych obszarach działalności.

Rozpocznij współpracę z nami!