Wypracowanie instrumentów wsparcia innowacji w Programie FENG 2021-2007

Zespół EGO, LBE i DTI przygotował zestaw przeszło 20 rekomendacji programów, inicjatyw i usług wspierających innowacyjność przedsiębiorców, jak i instytucji rozwijających ekosystem innowacji w Polsce. Projektowane rekomendacje zostały wypracowane przez grupy eksperckie złożone z przedsiębiorców, ekspertów branżowych oraz przedstawicieli administracji z wykorzystaniem metodologii service design. W kolejnym etapie powstały pierwsze prototypy rekomendacji, które zaprezentowano przedstawicielom … Czytaj dalej Wypracowanie instrumentów wsparcia innowacji w Programie FENG 2021-2007