Zespół

Anna Borowczak

Badaczka


Anna Borowczak

Ania swoją przygodę jako konsultantka w sektorze publicznym i ewaluatorka rozpoczęła w 2008 roku. Pasje naukowe realizowała komplementarnie w ramach doktoratu poświęconego ewaluacji programów rozwoju regionalnego i lokalnego. 

Choć jej projekty obejmują szeroki przekrój zagadnień związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym, ostatnio najczęściej zajmuje się tematyką B+R, innowacji, przedsiębiorczości i e-usług. Nie stroni od projektów międzynarodowych!

W swojej pracy Ania bazuje na warsztacie analitycznym ugruntowanym dzięki studiom doktoranckim. Bardzo sobie ceni możliwość eksperymentowania z nowoczesnymi metodami badań, które wychodzą naprzeciw bardzo ambitnym potrzebom naszych klientów oraz złożonej problematyce badawczej. 

Potrafi zrozumieć perspektywę klientów z sektora publicznego, ponieważ sama przez kilka lat pracowała w administracji.  Zarządzała instrumentem wparcia w obszarze JHS (Europejski Fundusz Uchodźczy) i reprezentowała jeden z polskich regionów w Brukseli.

Zainteresowania: B+R i innowacje,  e-usługi w sektorze publicznym, smart city

Rozpocznij współpracę z nami!