Wyniki naszych badań w raporcie dla Kongresu i Prezydenta USA

W tym miesiącu swój raport wydała US Commission on Evidence-Based Policymaking. Komisja została powołana do wypracowania strategii wzmacniającej wykorzystanie dowodów naukowych i danych w realizowaniu programów federalnych oraz ochronie danych osobowych i prywatności obywateli.
Wyniki badań Karola Olejniczaka, Tomasza Kupca i Estelle Raimondo na temat brokerów wiedzy są przytaczane w części poświęconej wzmacianiu potencjału polityki opartej na dowodach w rządzie federalnym. Komisja wskazuje, że brokerzy wiedzy są niezbędnym łącznikiem pomiędzy użytkownikami wiedzy – decydentami a producentami wiedzy – naukowcami i ekspertami zewnętrznymi. Komisja podkreśla, też że rola jednostek analitycznych jako brokerów wiedzy będzie rosła wraz z rosnącą liczbą wyników badań dostępnych dla decydentów i opinii publicznej.