Spotkanie „Ewaluacja w teorii i praktyce w krajach Grupy Wyszehradzkiej” w Zakopanym

07-10.09.2016 roku w Zakopanem miał miejsce zjazd przedstawicieli grupy V4+4 (Polska, Czechy, Węgry, Słowacja + Bułgaria, Rumunia, Chorwacja, Słowenia). W trakcie spotkania  „Ewaluacja w teorii i praktyce w krajach Grupy Wyszehradzkiej” dr Karol Olejniczak  wygłosił prezentację pt. „The Next Frontier of Evaluation Units”, w której opowiedział o dwóch innowacyjnych podejściach do wspierania programów Polityki Spójności na przykładzie projektów „Brokerzy wiedzy” oraz „Laboratoriów Polityk Publicznych”.