Rozpocznij badanie - skontaktuj się z nami »

Wsparcie przygotowania Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Opis projektu badawczego

Wsparcie przygotowania Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Celem ekspertyzy jest wsparcie przygotowania Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Głównym zadaniem jest przygotowanie ekspertyzy, w odniesieniu do obszarów planu ewaluacji (zgodnych z wymogami określonymi w projekcie Wytycznych w  zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020), która zostanie wykorzystana na potrzeby przygotowania Planu ewaluacji RPO WP 2014-2020, zgodnie z wymogami określonymi w dokumentach szczebla unijnego i krajowego dot. procesu planowania ewaluacji.

Wykonawca: EGO s.c. w partnerstwie z Fundacją IDEA Rozwoju

Szczegóły projektu

  • Klient Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
  • Tagi 2015
Back to Top