Rozpocznij badanie - skontaktuj się z nami »

TEAM TECH – badanie zasad współpracy i relacji pomiędzy instytucjami naukowymi i gospodarczymi

Opis projektu badawczego

Na zlecenie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zrealizowano projekt pn. „Badanie zasad współpracy i relacji pomiędzy instytucjami naukowymi i gospodarczymi w programie TEAM TECH”. Celem badania była ocena wpływu programu TEAM TECH na działalność podmiotów komercyjnych oraz jednostek naukowych. Dodatkowym celem metodologicznym było stworzenie podejścia badawczego umożliwiającego funkcjonalną analizę wpływu interwencji publicznej na rozwój współpracy między przedsiębiorstwami i jednostkami naukowymi, z możliwością jego zastosowania do badania wpływu innych programów.

Szczegóły projektu

  • Tagi 2018
Back to Top