Rozpocznij badanie - skontaktuj się z nami »

SWOT instytucji wspierających innowacyjność: PARP, PAIH, PFR S.A

Opis projektu badawczego

Firma EGO S.C wspólnie z L&BE przeprowadza analizę SWOT trzech instytucji administracji publicznej wspierających innowacyjność polskich przedsiębiorstw: Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH), Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Polskim Funduszem Rozwoju S.A (PFR). Celem projektu jest rozwój i podniesienie jakości ekosystemu innowacji w Polsce poprzez wypracowanie i wdrożenie dobrych praktyk w zakresie standardów działań wyżej wymienionych instytucji rozwojowych.

Szczegóły projektu

  • Tagi 2018
Back to Top