Rozpocznij badanie - skontaktuj się z nami »

Service Design: Opracowanie programu akceleracyjnego w obszarze elektromobilności

Opis projektu badawczego

Celem projektu było wypracowanie koncepcji akceleratora start-upów w obszarze elektro mobilności w oparciu o metodykę service-design. Akcelerator miał pomóc start-upom w wypracowaniu przełomowych rozwiązań w obszarze elektromobilności, które będą odpowiadały na potrzeby (technologiczne i biznesowe) dużych klientów biznesowych w sytuacji, gdy:

  • rynek elektromobilności jest tworzony, brakuje standardów i liderów,
  • jest mało zaawansowanych startup’ów
  • jest mało “dużych” klientów
  • rynek zależy od wsparcia publicznego

 

Projekt realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Szczegóły projektu

  • Tagi 2018
Back to Top