Nazwa Projektu:

Przewodnik dla migrantek: wsparcie w nowym życiu

Skontaktuj się

Czy potrafisz sobie wyobrazić, jak to jest przyjechać do nieznanego miasta, pochodząc z kraju ogarniętego konfliktem, z jedynie jedną walizką? 🛤 Zastanawialiśmy się, jakie pytania i potrzeby mogą towarzyszyć osobom w takiej sytuacji. Gdzie szukać informacji o mieszkaniu, transporcie miejskim 🚃, a może miejsca, gdzie można odpocząć 🌳 czy uzyskać wsparcie w trudnej sytuacji życiowej? 🆘

🔍 Na podstawie wywiadów z migrantkami opracowaliśmy przewodnik dla migrantek przybywających do Warszawy. Jego celem jest pomóc im zaaklimatyzować się w nowym otoczeniu, zorganizować codzienne sprawy, zrozumieć przepisy i poznać swoje prawa 🏛.

📒 Przewodnik jest dostępny w wersji angielskiej, ukraińskiej, rosyjskiej i polskiej na stronie Urzędu Miasta. Jeśli znasz migrantki, którym przewodnik może pomóc, podaj im link: https://wcpr.pl/przewodnik-dla-migrantek_kopia_ef83869ec9

✏️ Projekt powstał we współpracy z wieloma organizacjami i ekspertami, wykorzystując metody design thinking i service design.

Zespół projektowych: Kamila Czerwińska – koordynatorka, prof. dr.hab. Izabela Grabowska – patronat merytoryczny, zespół badaczek: Zuzanna Popis – badaczka, Maria Popielawska – badaczka, Joanna Abramowicz, Zofia Polanska, Piotr Kaminski, Jacek Zaczkiewicz , Natalia Skoczylas, oprawa graficzna: Joanna Kunert.

Rozpocznij współpracę z nami!