Rozpocznij badanie - skontaktuj się z nami »

Opracowanie zestawu analiz i rekomendacji w zakresie społeczno – gospodarczej sytuacji Obszaru Pilotażowego (Rewitalizowanego

Opis projektu badawczego

Opracowanie zestawu analiz i rekomendacji w zakresie społeczno – gospodarczej sytuacji Obszaru Pilotażowego (Rewitalizowanego)

W ramach realizacji projektów zostaną zrealizowane następujące zadania:

Zadanie 1: Przeprowadzenie analizy danych zastanych z zakresu problemów społecznych mieszkańców centrum Łodzi.

Zadanie 2: Przeprowadzenie badań jakościowych dotyczących problemów społecznych w Rdzeniu Strefy Wielkomiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących Obszar Pilotażowy (Rewitalizowany).

Zadanie 3: Pogłębiona analiza przyczyn powstawania zadłużeń czynszowych w Obszarze Pilotażowym (Rewitalizowany).

Zadanie 4: Przygotowanie dla władz samorządowych Łodzi rekomendacji co do proponowanych programów działań poprawiających sytuację społeczną, dotyczących rozwiązywania problemów na terenie Rdzenia Strefy Wielkomiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Obszaru Pilotażowego (obszaru rewitalizowanego).

Zadanie 5: Sporządzenie bazy danych oraz przestrzennego rozkładu wybranych problemów społecznych dla Rdzenia Strefy Wielkomiejskiej wraz ze wskazaniem proponowanych funkcji i ich lokalizacji wspierających realizację projektów z zakresu społecznego aspektu rewitalizacji w Obszarze Pilotażowym.

Wykonawca: EGO s.c.

Zamawiający: Miasto Łódź

Szczegóły projektu

  • Klient Miasto Łódź
  • Tagi 2015
Back to Top