Rozpocznij badanie - skontaktuj się z nami »

Opracowanie „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020″

Opis projektu badawczego

Celem projektu było opracowywanie strategii województwa łódzkiego w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020 w zakresie uszczegółowienia, doprecyzowania kierunków i celów działania na poziomie regionalnym przyjętych w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2007-2020.

Głównym celem Strategii jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego stanowiącego konsekwencję negatywnych zjawisk ze sfery społecznej i gospodarczej. W ramach realizacji zamówienia przyjęto perspektywę kompleksowego ujęcia, w którym pojecie wykluczenia społecznego odnosiło się do różnych sfer mieszkańców, które wpływa na ich zdolność do pełnej inkluzji społecznej i zwiększenie jakości życia.

Wykonawca: EGO s.c.

 

Szczegóły projektu

  • Klient Województwo Łódzkie
  • Tagi 2015
Back to Top