Rozpocznij badanie - skontaktuj się z nami »

Opracowanie koncepcji i planu ewaluacji bieżącej działalności konkursowej NCN

Opis projektu badawczego

W ramach projektu zaprojektowaliśmy system ewaluacji zorientowany na identyfikowanie i służenie głównym użytkownikom wiedzy ewaluacyjnej – to znaczy grupom osób, decydentów i menedżerów, którzy potrzebują wyników ewaluacji do podejmowania decyzji związanych z bieżącym zarządzaniem oraz strategicznymi kierunkami programów NCN.

Szczegóły projektu

  • Tagi 2018
Back to Top