Rozpocznij badanie - skontaktuj się z nami »

Opracowanie koncepcji aplikacji mobilnej do budowania społeczności lokalnych

Opis projektu badawczego

Na zlecenia dużej firmy inwestycyjnej na rynku nieruchomości firma EGO przeprowadziła:

  • przegląd rozwiązań technologicznych z zakresu wsparcia budowy relacji sąsiedzkich
  • warsztaty dot. celów biznesowych i społecznych aplikacji
  • opracowała ekspertyzę zawierającą koncepcję aplikacji mobilnej dla mieszkańców osiedli

Szczegóły projektu

  • Tagi 2018
Back to Top